Daniel Mackler je hudebník, filmař a spisovatel z New Yorku. Také pracoval jako psychoterapeut. Jeho tvorba se soustředí na ničení přirozeného prostředí, příčiny, důsledky a význam trauma v dětství. Dětské trauma vidí na různých úrovních, jak to extrémní tak jakési mírné, které je obvyklejší a většinou zůstane nezaznamenané ani nepojmenované.
Náš svět je podle něho stále patologičtější, zmatenější, zamořený, přelidněný a narušený – není podle něho možné stát stranou a nečinně přihlížet nezodpovědnému ničení planety. Přesto tvoří s vírou v individuální i skupinové vyléčení světa. Hledá nové perspektivy – ve vztazích, v tom nejlepším u každého z nás, v potenciální hodnotě celibátu, rodičovství, v patologii rodinných systémů a v budoucnosti všeho tvorstva.

Zde jsou Danielovy filmy