Psychicky nemocný člověk je na svůj handicap mnohdy úplně sám. Nebo nemá jinou možnost než dlouhodobou hospitalizaci. „Lidem, kteří se chtějí uzdravit, hází systém klacky pod nohy,“ říká Jitka Styblíková z organizace VIDA.

Již roky pracuje s duševně nemocnými, v posledních letech v organizaci VIDA, kterou spoluzakládala. „Současné nastavení psychiatrické péče motivuje spíše k dlouhodobým pobytům v psychiatrických zařízeních,“ kritizuje Jitka Styblíková. Hovořily jsme nejen o poslání organizace VIDA, jehož hlavní náplní je pomoc lidem s duševním onemocněním. Témata rozhovoru se točila zejména kolem analýzy stávajícího stavu péče o duševně nemocné osoby v ČR, medikace, společenských předsudků, specifik nemoci a také potřeb lidí, jimž duševní onemocnění do života zasáhne.

CELÝ ROZHOVOR SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE