Katka: Už téměř dva roky aktivně procházím procesem pomalého vysazování psychiatrických léků a snažím se tuto cestu zprostředkovat i jiným lidem, kteří nemluví anglicky nebo nemají kapacitu studovat náročné a dlouhé texty. Proto jsem začala psát blog, připojila FB stránku a publikovala v periodikách. Všechno toto se ukazuje jako správná cesta, pro mě určitě, protože nejen, že se díky snižování psychofarmak probouzím opět k životu a je mi výrazně lépe, ale i pro lidi, kteří se na mě díky těmto aktivitám začínají obracet. Je jich poměrně dost, hodně zoufalých, kteří mají podobnou zkušenost s psychiatrickým systémem, jako jsem měla já.

Po úvahách jsem se nakonec rozhodla začít zájemcům poskytovat doprovod na cestě k životu bez psychofarmak. Sice sama ještě nejsem úplně na konci, ale blížím se a hlavně vím, že mi rozhodnutí vysadit psychofarmaka zachránilo život. Proto se na Vás obracím, jelikož se možná setkáváte s lidmi, kteří by kouče uvítali a byli by ochotni za tuto službu zaplatit. Mně takto provází Ondrej Žiak a i když se jedná o telefonické konzultace jednou za 2-4 týdny, je to pro mě velká pomoc, podpora a ujištění ve chvílích, kdy snižování nejde tak jednoduše, jak bych si přála. Ráda bych podobným způsobem pomohla i dalším lidem, kteří cítí, že by jim bez léků bylo lépe, že jim více berou než dávají.

Veškeré informace jsem zveřejnila na svém webu, blogu www.psychofarmakumstop.cz, v sekci Poradenství.

https://www.psychofarmakumstop.cz/poradenstvi/