Kniha pojednává o dietě GAPS – přírodní léčbě autismu, dyspraxie, dyslexie, schizofrenie a depresí. Dr. Natasha Campbell-McBride založila roku 1998 The Cambridge Nutrition Clinic, na které se věnuje problémům vztahu výživy a lidské psychiky. Jako matka dítěte s diagnózou poruchy učení dobře věděla o těžkostech rodičů v podobné situaci a všechen svůj čas proto věnovala pomoci takovýmto rodinám. Uvědomila si, že v boji s nemocemi hraje výživa významnou úlohu a stala se průkopnici využívání probiotik v této oblasti. Tato kniha shrnuje její zkušenosti i vědomosti a představuje i nejnovější výzkum.

Ke stažení zde