ESF PROJEKTY

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Název projektu: Komu je rady, tomu je pomoci
Příjemce: VIDA o.s.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00099
Prioritní osa: 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 4.3.1. OP LZZ Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2013
Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2015
Výše dotace: 6 210 686,40 Kč

Cílem projektu je pomáhat a poskytovat asistenci a poradenství osobám s duševním onemocněním při návratu do společnosti a také na trh práce.

V projektu je poskytováno sociální poradenství osobám s duševním onemocněním v kombinaci s programy finanční gramotnosti pro osoby ohrožené předlužeností.

Projekt je realizován v 9 krajích, v nichž VIDA o. s. provozuje tzv. VIDA centra. Jejich provoz tvoří páteř jeho práce a bude využit při práci s cílovou skupinou.

Cílovou skupinu tvoří 1.080 osob s duševním onemocněním, které se potýkají s řadou problémů. Jedním z nejpalčivějších z nich je zadlužování.

Projekt je koncipován na 30 měsíců, prvních 5 bude věnováno přizpůsobení vzdělávacího programu dluhového poradenství specifickým potřebám cílové skupiny. Součástí programu je i nezbytné zaškolení poradců v oblasti dluhového poradenství. Tito poradci mají poradenskou praxi, ve své práci využívají vlastní zkušenost s duševním onemocněním, a tím lépe mohou motivovat cílovou skupinu k léčbě a opětovnému sociálnímu začleňování.

Školení bylo pro poradce přizpůsobeno jejich zdravotnímu stavu a schopnostem pracovat s cílovou skupinou.
Služby jsou poskytovány formou terénního programu s výjezdy do psychiatrických zařízení a besedami tamtéž.

Zrealizovaná školení:
Na základě dlouholeté a efektivní spolupráce s Asociací sociálního poradenství jsme se rozhodli, že školení pracovníků VIDA center v dluhové problematice, finanční gramotnosti a oblasti duševního zdraví a nemoci zajistí právě ona.

Finanční gramotnost pro pracovníky sociálních služeb a sociální pracovníky
12. 5. – 17. 5. v Harrachově
2. 6. – 7. 6. v Harrachově
9. 6. – 14. 6. v Jeseníku
8. 9. – 13. 9. v Harrachově

Celkem se zúčastnilo 44 účastníků

Systém služeb a specifika potřeb osob se závažným duševním onemocněním
19. 11. – v Praze
27. 11. – v Praze
10. 12. – v Pardubicích
18. 12. – v Pardubicích

Celkem se zúčastnilo 33 účastníků.

PROJEKT AOP

Název projektu: Program finanční gramotnosti a prevence předlužení
Příjemce: Asociace občanských poraden
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00097
Prioritní osa: 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 4.3.1. OP LZZ Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2013
Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2014
Výše dotace: 4 578 376,40 Kč

Projekt realizuje Asociace občanských poraden ve spolupráci s odbornými partnery, kterými jsou Občanská poradna Třebíč, Slezská Diakonie, Česká asociace pečovatelské služby, o. s., a VIDA o. s., a je realizován v kraji Moravskoslezském, Karlovarském a kraji Vysočina.

Hlavním cílem projektu je aktivní pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním s problémy v oblasti předluženosti a finanční gramotnosti. Této cílové skupině je poskytováno odborné poradenství, aktivní pomoc při řešení jejich finanční situace a zprostředkování relevantních informací v rámci preventivního opatření. Z dlouhodobého hlediska projekt pomáhá cílové skupině odstranit bariéry při vstupu či návratu na trh práce.

Jednotlivé aktivity projektu jsou poskytovány odbornými pracovníky partnerů, kteří jsou v intenzivním kontaktu s cílovou skupinou v daném kraji. Služba je poskytována diskrétně, nezávisle a nestranně formou odborného individuálního poradenství a odborných přednášek na danou problematiku s přihlédnutím k cílové skupině.

VIDA CENTRA

SÍDLO ORGANIZACE

Dukelských hrdinů 969/6
170 00 Praha 7
IČO: 266 366 54
tel.: +420 233 372 668
email: vida@vidacr.cz
Zásady ochrany osobních údajů 

KONTAKTNÍ ADRESY

Dukelských hrdinů 969/6
170 00 Praha 7

Kancelář služby VIDA center
náměstí T. G. Masaryka 165/17
470 01 Česká Lípa

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru