POHYBOVÁ VÝCHOVA

Program byl finančně podporován účastníky kurzu a Ministerstvem kultury ČR.

Pohybové aktivity jsme realizovali ve spolupráci s NIPOS – ARTAMA a TANEČNÍ AKTUALITY, o.p.s.

UKONČENÉ CYKLY 2014

Taneční výchova 4 – současné pohybové trendy scénického tance, Praha

Celoroční vzdělávací cyklus Taneční výchova 4 – současné pohybové trendy scénického tance probíhal v tanečním sále Contemporary v Praze o víkendech v časové dotaci 10 vyučovacích hodin na víkend v období listopad 2013 –  duben 2014.

Zuna a Milan Kozánkovi jsou uznávaní slovenští tanečníci a pedagogové. Ve své tvorbě a výuce se inspirují tradiční čínskou medicínou, taoismem či qigongem. Jejich výuka tak tvoří ucelený systém propojení těla a mysli tanečníka.

Cyklus seminářů volně navázal na cykly z předchozích let, ale byl otevřen i pro nové zájemce z řad tanečníků, pedagogů tance a další zájemce o současný tanec. Dopolední část seminářů byla zaměřená více technicky – obsahovala cvičení na uvědomování si možností našeho pohybujícího se těla (včetně vědomí anatomických souvislostí) a technická cvičení. Odpolední část seminářů se pak věnovala improvizaci a kontaktní improvizaci.

Témata jednotlivých setkání byla:
1. setkání: Vertical reality (Real verticality) – vertikála, páteř, práce s energií
2. setkání: Liquid joints – uvolněné klouby, elastická vaziva, pevná kloubní pouzdra; pohyblivost, práce s energií
3. setkání: „Viem, neviem“ rozvoj a kultivace pohybu, práce s energií a otevřenou myslí

termín: 15. 3.  – 16. 3. 2014, 26. 4.  – 27. 4. 2014
lektoři: Zuna Vesan Kozánková a Milan Kozánek
přihlášeno: 23 účastníků z celé ČR

Tělo v pohybu – balanc, Harrachov

5ti-denní vzdělávací cyklus seminářů a dílen probíhal ve spolupráci s firmou H&H penziony Harrachov v jejich prostorách v časové dotaci 21 vyučovacích hodin. Hlavním cílem semináře bylo poznat svoje vlastní tělo a jeho možnosti jako nástroje komunikace tak, aby se tělo stalo zdrojem sdělení. Vědomě jej užívat a rozvíjet. Proč se dotýkat – co je to dotek – doteky z povrchu do hloubky – komunikace doteku a dechu – tvarování doteku a dechu – od doteku k pohybu – komunikace dechu a pohybu – zvnitřnění, zpřítomnění, ukotvení, opora v sobě – opora v zemi – opora v partnerské spolupráci.

termín: 8. – 12.9.2014
lektor: Mirka Podgornych
absolvovalo: 10 účastníků z celé ČR.

Taneční výchova 5 – současné pohybové trendy scénického tance – cyklus vzdělávacích seminářů BMC®  (Body Mind Centering), Praha

Celoroční vzdělávací cyklus Taneční výchova 5 – současné pohybové trendy scénického tance probíhá v tanečním sále Contemporary v Praze o víkendech v časové dotaci 10 vyučovacích hodin na víkend v období listopad 2013 –  březen 2014.

Jedná se o tři víkendové semináře, během kterých máme možnost objevit ve vlastním těle vztahy mezi pohybovými koordinacemi a tělesnými systémy.

Anna Sedlačková je úspěšná slovenská tanečnice (jedna z průkopnic improvizace a současného tance na Slovensku), choreografka, vysokoškolská pedagožka a akreditovaná lektorka systému Body Mind Centering®. Pravidelně vede semináře na Slovensku, v České republice a ve Francii.

Cyklus seminářů volně navázal na cyklus ze školního roku 2012 – 2013, jehož cílem bylo základní prožitkové seznámení s BMC®.  Nový cyklus dále rozvíjel získané dovednosti a zároveň nabízel dostatek podnětů i pro nově příchozí seminaristy. Semináře byly opět určeny všem – nejen tanečníkům a tanečním pedagogům ale i tanečním terapeutům, fyzioterapeutům, speciálním pedagogům a dalším zájemcům se zájmem o pohyb v širším kontextu. Na seminářích se tak mohli setkat pedagogové tance, profesionální herečka, učitelka na základní škole, fyzioterapeutka a sdílet různé pracovní i lidské zkušenosti.

Témata jednotlivých setkání byla:
1. setkání: tělesné tekutiny a prevertebrální pohybové vzorce, východisko pro plynulost pohybu
2. setkání: vertebrální pohybové vzorce – východisko pro pohyb v prostoru
3. setkání: kosterní a orgánový systém a jejich podpora pohybových koordinací

Součástí cyklu byly i odborné materiály, které vypracovala autorka konceptu kurzu a jeho lektorka Anna Sedlačková.

termín: 1. – 2. 2. 2014, 29. – 30. 3. 2014
lektor: Anna Sedlačková
přihlášeno: 12 účastníků z celé ČR

UKONČENÉ CYKLY 2013

Taneční výchova – současné pohybové trendy scénického tance – cyklus čtyř vzdělávacích seminářů BMC®  (Body Mind Centering), Praha

Od března do května 2013 se v tanečním sále Contemporary v Praze uskutečnil, pod vedením lektorky Anny Sedlačkové, cyklus tří vzdělávacích seminářů v rámci tematického okruhu Taneční výchova 5 – tělo v pohybu – Kurz integrace BMC® (Body Mind Centering) do tance.

BMC®  je systém, založený na spojení těla a mysli. Vychází z experimentálních studií založených na využití anatomických, fyziologických, psychologických principů v pohybu, doteku, hlase a mysli. Tento systém má velmi široké možnosti využití v tanci, sportu, fyzioterapii, psychoterapii, v práci s dětmi, vzdělávaní, v práci s hlasem, hudbou a ve výtvarném umění, v meditacích, józe a dalších body – mind disciplínách. Zakladatelkou systému BMC® je Bonnie Bainbridge Cohen.

Anna Sedlačková je úspěšná slovenská tanečnice (jedna z průkopnic improvizace a současného tance na Slovensku), choreografka, vysokoškolská pedagožka a akreditovaná lektorka systému Body Mind Centering®. Pravidelně vede semináře na Slovensku, v České republice a ve Francii.

Cílem cyklu seminářů bylo základní prožitkové seznámení s BMC®. Semináře byly určeny všem – nejen tanečníkům a tanečním pedagogům ale i tanečním terapeutům, fyzioterapeutům, speciálním pedagogům a dalším zájemcům se zájmem o pohyb v širším kontextu.

Témata jednotlivých setkání byla:

  1. Kosterní a orgánový systém a jejich vztah k obsahu a formě pohybu, zkoumání vztahů centra a periferií  v pohybu a doteku.
  2. Vývoj tělesných struktur v prvních týdnech vývoje – embryologický vývoj, buňka, buněčné struktury a jejich místo v práci s pohybem a dotekem.
  3. Vztah vnímání a jednání, nervový systém, tělesné tekutiny, základní neurologické vzorce a jejich místo v práci s pohybem a dotekem.

Seminářů se zúčastnilo 17 účastníků, z toho 10 celého cyklu, 4 dvou seminářů a 3 jednoho semináře.  Časová dotace byla 13 vyučovacích hodin na jeden víkend, tedy celkem 39 hodin.
Ohlasy na cyklus seminářů byly veskrze pozitivní a účastníci projevili zájem o jeho pokračování.
termín: 23. – 24.3., 13. – 14.4., 4. – 5.5. 2013
lektor: Anna Sedlačková
absolvovalo: 17 účastníků z celé ČR.

termín: 9. – 10.11.2013
lektor: Anna Sedlačková
absolvovalo 10 účastníků z celé ČR.

Tělo v pohybu – balanc, Harrachov

Týdenní vzdělávací cyklus seminářů a dílen probíhal ve spolupráci s firmou PM projekt v jejích prostorách v časové dotaci 21 vyučovacích hodin. Hlavním cílem semináře bylo poznat svoje vlastní tělo a jeho možnosti jako nástroje komunikace tak, aby se tělo stalo zdrojem sdělení. Vědomě jej užívat a rozvíjet. Proč se dotýkat – co je to dotek – doteky z povrchu do hloubky – komunikace doteku a dechu – tvarování doteku a dechu – od doteku k pohybu – komunikace dechu a pohybu – zvnitřnění, zpřítomnění, ukotvení, opora v sobě – opora v zemi – opora v partnerské spolupráci.
termín: 21. – 28.7.2013
lektor: Mirka Podgornych
absolvovalo: 6 účastníků z celé ČR.

Tělo – Pohyb – Improvizace – Hlas, Jílové u Prahy

Tento workshop byl realizován v Jílovém u Prahy a nabízel prostor pro tvořivé a bezpečné objevování našeho kolektivního a osobního nevědomí. Prostřednictvím práce s tělem, které je nositelem naší kolektivní i osobní paměti, jsme aktivovali spojení k našemu nevědomí a objevovali tak mnoho našich skrytých nadání.

Prostřednictvím přirozeného pohybu, improvizace, dechových, hlasových a rytmických cvičení, zpívání a psaní jsme dávali tvar našim interpretacím sebe sama a našich snů. Tento workshop nabízel možnost porozumět našim společným kořenům, přinesl hluboký prožitek našeho pravého já a rozvíjel naši citlivost v komunikaci s druhými.

Mario Fraschetti je zakladatelem a uměleckým ředitelem experimentální divadelní společnosti Teatro Studio v Grossetu (Toskánsko) – www.teatrostudio.it, mistr aikida, performer, spisovatel a znalec řecké mytologie. Je režisérem řady představení a lektorem mnoha workshopů po celém světě. Spolupracuje s umělci z mnoha zemí – s výtvarnými umělci, tanečníky, hlasovými kouči, lektory feldenkraisovi metody a qi gongu. Divadlo vnímá jako silný prostředek vedoucí k sociálnímu a politickému uvědomění v tradici divadla utačovaných Augusta Boala. V Grossetu, kde žije, pracuje jako ředitel, herec a performer v tradičním a experimentálním divadle, pohybovém a pouličním divadle a v divadle pro děti. Své workshopy vnímá jako možnost sebevyjádření, učení a osobního růstu v bezpečném a podporujícím prostředí.
termín: 5. – 7.4.2013
lektor: Mário Fraschetti
absolvovalo12 účastníků z celé ČR.

Taneční výchova – současné pohybové trendy scénického tance, Praha

Celoroční vzdělávací cyklus Taneční výchova 4 – současné pohybové trendy scénického tance probíhá v tanečním sále Contemporary v Praze o víkendech v časové dotaci 10 vyučovacích hodin na víkend v období listopad 2013 –  duben 2014.

Témata semináře:
–    Vertical reality (Real verticality)
Sila gravitácie je veľká. Vďaka tejto energii môžeme žiť na našej planéte. Ak by tu však nebola opačná energia – oporná sila smerujúca nahor, nemohli by sme sa hýbať, tancovať, ani žiť.
Povediem vás vnútornou atmosférou vášho tela, cez ktorú budete môcť objaviť silnú energiu prúdiacu nahor, ktorá vytvára našu vertikálnu realitu.

–    Liquid joints
Len „odomknuté“ kĺby dovoľujú našej kostre, ale aj svalovej štruktúre vykonávať uspokojivý pohyb. Pohybová kapacita (tancujúceho) tela závisí na prirodzenej pohybovej možnosti jednotlivých kĺbov, na schopnosti uvoľnenia svalov križujúcich jednotlivé kĺbové sústavy, rovnako aj na elasticite väzív, upevňujúcich kĺbové puzdra.
Cez anatomické predstavy budeme v pohybe znovu objavovať pohybové možnosti každého kĺbu, hrať sa so schopnosťou vnútornej komunikácie so svalmi za účelom uvoľnenia ich napätia, a pracovať na energii modulujúcej elasticitu vaziv.

–    „Viem, neviem“
V každom impulze sa ukrýva pohyb. Pohyb do priestoru so svojou kvalitou.
Kam a s akou kvalitou ?
Neviem.
V pohybe je ukrytý ďalší impulz. Kedy a aký?
Neviem.
Touto cestou môžeme spoznávať prirodzenosť pohybov a impulzov pre pohyb. Pohyb je viac skutočný, nie je imitáciou nejakého pohybu už videného alebo uskutočneného. Takáto cesta je viac tvorivá a slobodná.
termín: 30.11. – 1.12.2013
lektoři: Zuna Vesan Kozánková a Milan Kozánek
přihlášeno: 12 účastníků z celé ČR.

UKONČENÉ CYKLY 2012

Taneční výchova – specializační kurz – Tělo v pohybu, Raspenava

termín: 15.7. – 22.7.2012
Týdenní vzdělávací cyklus seminářů a dílen probíhal ve spolupráci se sportovním střediskem HORNETS v jejích prostorách v časové dotaci 21 vyučovacích hodin. Hlavním cílem semináře bylo poznat svoje vlastní tělo a jeho možnosti jako nástroje komunikace tak, aby se tělo stalo zdrojem sdělení. Vědomě jej užívat a rozvíjet. Proč se dotýkat – co je to dotek – doteky z povrchu do hloubky – komunikace doteku a dechu – tvarování doteku a dechu – od doteku k pohybu – komunikace dechu a pohybu – zvnitřnění, zpřítomnění, ukotvení, opora v sobě – opora v
zemi – opora v partnerské spolupráci.
lektor: Jiří Lössl
absolvovalo: 16 účastníků z celé ČR.

Taneční výchova – současné pohybové trendy scénického tance, Praha

Anatómia pohybu a anatómia energie l´udského těla
termín: 21.1. – 22.1., 25.2. – 26.2., 17.3. – 18.3., 21.4. – 22.4., 26.5. – 27.5., 16.6. – 17.6. 2012
Celoroční vzdělávací cyklus Taneční výchova 4 – současné pohybové trendy scénického tance probíhal v tanečním sále Contemporary v Praze o víkendech v časové dotaci 10 vyučovacích hodin na víkend v období září 2011 –  června 2012. Jednotlivé semináře se zabývají anatomií pohybu a principem proudění energií v lidském těle vycházejícím z tradiční čínské filosofie a jejích pěti prvků (element kov, země, voda, dřevo a oheň) a zahrnují tři základní okruhy: new dance, anatomie v pohybu, proměny energie v lidském těle, improvizace a kontaktní improvizace.
lektoři: Zuna Kozánková a Milan Kozánek
absolvovalo: 23 účastníků z celé ČR.

Čchi – kung (qigong) pro tanečníky, Konecchlumí

termín: 7. – 19.2.2012
Celoroční vzdělávací cyklus byl realizován 2011 – 2012 ve spolupráci s Mateřskou školou Konecchlumí v jejích prostorách o víkendech v časové dotaci 16 vyučovacích hodin na víkend v období březen 2011 – březen 2012.

Čchi-kung = práce s čchi (energií) tvoří základní kámen pohybových principů užívaných v čínské kultuře po tisíciletí. Cílem pěti-víkendového semináře je seznámit účastníky se základy tradiční čínské medicíny v kontextu tohoto energetického zdravotního cvičení.

Forma, která se bude učit, bude položena na základech cvičení Pěti původních zvířat, učených Roy Jensenem z Austrálie. Je to původní taoistická forma, stará kolem 4000 let, jejíž principy a zásady jsou starší, než principy tradiční čínské medicíny.
lektor: Jiří Mařádek
absolvovalo: 17 účastníků z celé ČR.

„Květen pod modříny“, Jílové u Prahy

termín: 4. – 6.5.2012
Ve dnech 4. – 6. května 2012 se Jílovém u Prahy uskutečnil Relaxační taneční seminář s lektorem Jiřím Lösslem „Květen pod modříny“. Jak napovídá už název, seminář se nesl v klidném odpočinkovém duchu. Inspirace pro pohyb přicházela především od samotných účastníků. Pracovali jsme s vědomím vlastního těla a jeho pohybu v prostoru. Podněty nám přinášel náš dech, dotek, naslouchání sobě samým i druhým. Inspirující byl i sám prostor – taneční sál obklopený modřínovým lesem. Deset seminaristů tak strávilo odpočinkový a zároveň objevný víkend, na kterém jim byl Jirka pozorným a podporujícím průvodcem.
lektor: Jiří Lössl
absolvovalo10 účastníků z celé ČR.

UKONČENÉ CYKLY 2011

Taneční výchova – specializační kurz – Tělo v pohybu-balanc, Volšovy

termín: 23.7. – 30.7.2011
Týdenní vzdělávací cyklus seminářů a dílen probíhal ve spolupráci s Oblastní charitou Sušice v jejích prostorách v časové dotaci 21 vyučovacích hodin. Hlavním cílem semináře bylo poznat svoje vlastní tělo a jeho možnosti jako nástroje komunikace tak, aby se tělo stalo zdrojem sdělení. Vědomě jej užívat a rozvíjet. Objevovat možnosti v krizových-balančních situacích a naučit se je používat.
lektoři: Anna Caunerová, Jiří Lössl
absolvovalo: 19 účastníků z celé ČR.

Čchi – kung (qigong) pro tanečníky, Konecchlumí

termín: 18 – 20.3., 17 – 19.6., 23 – 25.9.2011
Celoroční vzdělávací cyklus je realizován ve spolupráci s Mateřskou školou Konecchlumí v jejích prostorách o víkendech v časové dotaci 16 vyučovacích hodin na víkend v období březen 2011 – březen 2012.

Čchi-kung = práce s čchi (energií) tvoří základní kámen pohybových principů užívaných v čínské kultuře po tisíciletí. Cílem pěti-víkendového semináře je seznámit účastníky se základy tradiční čínské medicíny v kontextu tohoto energetického zdravotního cvičení.

Forma, která se bude učit, bude položena na základech cvičení Pěti původních zvířat, učených Roy Jensenem z Austrálie. Je to původní taoistická forma, stará kolem 4000 let, jejíž principy a zásady jsou starší, než principy tradiční čínské medicíny.
lektor: MUDr. Jiří Mařádek
přihlášeno: 17 účastníků z celé ČR.

Celorepublikoví dílna: „Pojďte s námi bláznit“ – Cestou k létu na cestě k sobě, Jilemnice

termín: 29.6. – 3.7.2011
Pětidenní vzdělávací dílna probíhala ve spolupráci se Společenským domem JILM v Jilemnici v jejich tanečním sálu v časové dotaci 28 vyučovacích hodin.

Na počátku léta, v podhůří Krkonoš, prostřednictvím vlastního těla, jsme šli k sobě. Na základě teoretického poznání a následné partnerské spolupráce jsme se vydali na průzkum lidského těla jako soustavy kloubů a kostí. Hlavním cílem semináře bylo poznat svoje vlastní tělo a vědomě jej užívat, rozvíjet, odstraňovat zbytečnou námahu a napětí, objevovat skrze dotek cestu k přirozenému pohybu a dechu.
lektor: Jiří Lössl
absolvovalo7 účastníků z celé ČR.

Taneční výchova – současné pohybové trendy scénického tance, Praha

termín: 10 – 11.9., 15 – 16.10, 19 – 20.11, 10 – 11.12. 2011
Celoroční vzdělávací cyklus Taneční výchova 4 – současné pohybové trendy scénického tance probíhá v tanečním sále Contemporary v Praze o víkendech v časové dotaci 10 vyučovacích hodin na víkend v období září 2011 –  června 2012. Jednotlivé semináře se zabývají anatomií pohybu a principem proudění energií v lidském těle vycházejícím z tradiční čínské filosofie a jejích pěti prvků (element kov, země, voda, dřevo a oheň) a zahrnují tři základní okruhy: new dance, anatomie v pohybu, proměny energie v lidském těle, improvizace a kontaktní improvizace.
lektoři: Zuna Kozánková a Milan Kozánek
přihlášeno: 20 účastníků z celé ČR.

VIDA CENTRA

SÍDLO ORGANIZACE

Dukelských hrdinů 969/6
170 00 Praha 7
IČO: 266 366 54
tel.: +420 233 372 668
email: vida@vidacr.cz
Zásady ochrany osobních údajů 

KONTAKTNÍ ADRESY

Dukelských hrdinů 969/6
170 00 Praha 7

Kancelář služby VIDA center
náměstí T. G. Masaryka 165/17
470 01 Česká Lípa

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru