Průvodce-Společník pro vysazování psychiatrických léků

Publikace Průvodce-Společník se široce zabývá problematikou vysazování psychiatrických léků a úskalími s tím spojenými. Skládá ze dvou částí a z příloh. Průvodce-Společník obsahuje cvičení, úvahy a laické informace o metodách přípravy na vysazení a snížení psychiatrických léků. Uvádí postupy, které se jeví jako minimálně riskantní a dle názoru mnohých ze svépomocné komunity lidí, kteří usilují o vysazení psychiatrických léků, sebou nesou větší šanci na úspěch.
Autorem textu je americké nezávislé společenství je Inner Compass Initiative poskytující informace, zdroje, nástroje a platformy týkající se duševního zdraví. Podporuje na celém světe jednotlivce i skupiny lidí, kteří si přejí získat nezávislé informace v této oblasti.

Českou verzi vydala pro vnitřní potřebu VIDA z.s. za finanční podpory Úřadu vlády ČR.

Elektronická verze Průvodce-Společníka

Zde si můžete Průvodce-Společníka postupně otevírat, procházet jím a využít interaktivních odkazů.

Zde jsou odkazy na interaktivní verze jednotlivých částí Průvodce-Společníka:

Hlavní část Průvodce-Společníka
Úvod a Kroky 1-20

Přílohy:
Článek 1 – Diagnostika duševních poruch
Článek 2 – Informace o závislosti na psychiatrických lécích, toleranci a vysazování
Článek 3 – Jak pomalé je „pomalé”?
Článek 4 – Metabolismus léčiv, interakce látek a genetika
Článek 5 – Rizika destabilizace centrálního nervového systému
Článek 6 – Možná rizika užívání rekreačních drog
Článek 7 – Role výživy v optimalizaci úzdravy během vysazování psychiatrických léků
Článek 8 – Rizika a účinnost psychiatrických léků
Článek 9 – Výzkum psychiatrických léků a uvádění na trh
Článek 10 – Podpora na cestě vysazování psychiatrických léků
Článek 11 – Je podpůrná síť užitečná?
Článek 12 – Udržování dobrého vztahu s předepisujícím lékařem
Článek 13 – Důležitost pohybu a cvičení během vysazování psychiatrických léků
Článek 14 – Maximalizace zdravého prostředí během vysazování psychiatrických léků
Článek 15 – Důležitost restabilizace narušeného centrálního nervového systému
Článek 16 – Časté symptomy při vysazování, tipy na péči o sebe a úzdravu
Článek 17 – Odpovědnosti, úkoly a možná řešení
Článek 18 – Informace o schválených lécích spojené s jejich vysazováním
Článek 19 – Pochopení a zmírnění rizik z proměnlivých hladin léčiv
Článek 20 – Pozor na vitamíny a minerály
Článek 21 – Jak lidé vysazují více psychiatrických léků najednou
Článek 22 – Najděte si své tempo

Verze Průvodce-Společníka ke stažení v .pdf

Zde je Průvodce-Společníka v jednom dokumentu i s přílohami. Můžete si ho celého stáhnout v .pdf a dle potřeby i vytisknout.

STÁHNOUT PRŮVODCE-SPOLEČNÍKA

VIDA CENTRA

SÍDLO ORGANIZACE

Dukelských hrdinů 969/6
170 00 Praha 7
IČO: 266 366 54
tel.: +420 233 372 668
email: vida@vidacr.cz
Zásady ochrany osobních údajů 

KONTAKTNÍ ADRESY

Dukelských hrdinů 969/6
170 00 Praha 7

Kancelář služby VIDA center
náměstí T. G. Masaryka 165/17
470 01 Česká Lípa

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru