VYHODNOCENÍ STATISTIKY ÚDAJŮ Z VIDA CENTER

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

VIDA CENTRA

KONTAKT

Sídlo organizace:
V Horkách 12
140 00 Praha 4
IČO: 266 366 54

tel.: +420 233 372 668
email: vida@vidacr.cz
web: www.vidacr.cz

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Finančně libovolnou částkou – číslo účtu: 215178359/0800).
Věcným darem, dobrovolnictvím nebo si můžete najít vlastní způsob pomoci.

Děkujeme Vám za podporu, kterou nám věnujete.