Otevřený dialog (Open Dialogue, 74 min.) je dokumentární film o projektu Otevřeného dialogu ze Západního Laponska. Tento program dosahuje nejlepších výsledků v rozvinutých zemích při léčbě prvních psychotických epizod: přibližně 85% pacientů se plně zotaví, většina z nich bez podání antipsychotik. Natočeno ve Finsku. Režisér Daniel Mackler.